Marec 2020

02.04.2020 11:57
Spoločnosť

Autor : Adela Endelová 7. trieda, ZŠ s MŠ Šintava

Späť na časopis

Marec, to je krásny mesiac. Tretí mesiac v roku. Začína jar, všetko kvitne, príroda sa prebúdza. Včielky poletujú, vtáčiky čvirikajú. Slnečné lúče nás budia cez škáry v oknách. „Deti, vstávajte, škola doma volá!“

Najprv sa choď naraňajkovať von na dvor, pretože slnko dodáva energiu.

Potom si choď sadnúť za svoj písací stolík a začni si plniť povinnosti.

Medzitým si dávaj aj prestávky a nejaký olovrant.

Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh si choď trocha pobehať na dvor so psom.

Po dobrej večeri poďakuj mame.

Zober si svoju obľúbenú knižku, začítaj sa do nej alebo si len prezeraj obrázky.

Nezabúdaj, že aj spánok je veľmi dôležitý.

Nechoď spať veľmi neskoro!

Dávaj si pozor na svoje zdravie.

Na druhý deň zopakuj toto isté a všetko zvládneme!