Septembrové číslo

Škola : Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204, Vavrečka 204