Mesiac so Štefánikom

23.06.2019 13:27
Zo školy

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

Na Základnej škole v Turzovke si pravidelne pripomíname významné udalostí i osobnosti z našej minulosti. Rok 2019 je rokom Milana Rastislava Štefánika a sté výročie smrti „najväčšieho Slováka“ je medzníkom, akých nezažívame počas života mnoho. My sme sa preto rozhodli v mesiaci máj, kedy Slováci pred sto rokmi prišli o jedného z tvorcov Česko-slovenskej republiky, usporiadať niekoľko podujatí, ktorými by sme si túto osobnosť uctili.

Prvou bola 3. mája slávnosť pri pamätníku vzniku ČSR, len deň pred tragickými udalosťami spred storočia. Spolu s predstaviteľmi samosprávy a ďalšími školskými zariadeniami v meste sme si na tomto mieste pripomenuli generála Štefánika a jeho význam pre náš národ.

O týždeň neskôr, 9. mája, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka priamo na mieste posledného odpočinku rodáka z Košarísk, na majestátnom Bradle, položili veniec pri jeho mohyle. Navštívili tiež rodný dom Štefánika v jeho rodisku. Napriek nepriaznivému počasiu predovšetkým na Bradle mohli precítiť ducha tohto miesta, ktoré zahalené do hmlového oparu bolo akoby ešte viac presiaknuté tajomnosťou a majestátnosťou.

Zavŕšením mesiaca venovaného MRŠ bol v Základnej škole „Deň so Štefánikom“ 17. mája. V tento deň v rámci vyučovania predstavili deviataci mladším spolužiakom Milana Rastislava prostredníctvom rôznych zaujímavostí z jednotlivých oblastí jeho života. Priblížili im prácu, aktivity, výroky i lásky slávneho Slováka. Na záver tohto netradičného školského dňa účastníci projektu spolu so svojimi učiteľmi zasadili v areáli ZŠ lipu Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude všetkým pripomínať nielen túto výnimočnú osobnosť, ale i podujatia zrealizované na jej počesť.

Za zorganizovanie „Mesiaca so Štefánikom“ je potrebné poďakovať žiakom, učiteľom ZŠ PhDr. Eve Dodekovej a Mgr. Branislavovi Večeríkovi a vedeniu mesta Turzovka reprezentovaného primátorom JUDr. Ľubomírom Golisom, bez nezištnej pomoci ktorého by predovšetkým návšteva Štefánikovej mohyly nebola vôbec možná. Ďakujeme.

Mgr. Rastislav Bakajsa