ŠKP – ŠKOLSKÝ PARLAMENT

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

Princípy ľudských práv si osvojuje aj školský parlament, ktorý ich následne aplikuje vo svojich projektoch a aktivitách: 1) aktivity k podpore ľudských práv: (v spolupráci s OBN)  voľby do školského parlamentu = ŠkP + pravidelné zasadnutia  tvorba informačnej nástenky = I. stupeň + internetový infopanel  škola bez násilia – projekt ( MUV – emigrant, migrant) 2) aktivity k 1OO. – výročiu vzniku ČSR  spoluúčasť poslancov ŠkP pri celoškolskej akcii Deň šk. knižníc: a) Rozhlasová relácia + žiacky vlog b) Instagramový profil M.R.Štefánika a bábky Hurvínka - ako kontrast ovládania a manipulácie  = Instagramový profil - Instastories – Chat  školská výstava – minulosť Chynorian na pozadí trikolóry  výtvarno – dejepisná súťaž k 100. výročiu ČSR 3) podpora kultúrneho dedičstva (v spolupráci s DEJ)  príprava školského virtuálneho múzea – žiaci 7. ročníka  projekt: Youtuber – ing day  projekt: ostrovčeky vzdelania = tvorba žiackeho QR – kódu  rozhlasová relácia ku Dňu holokaustu + Filmový klub ŠkP = Schindlerov zoznam  Via Historica = hodina dejepisu naživo – Sereď – návšteva pracovného tábora  projekt: po stopách Cyrila a Metoda – exkurzia Nitra  Venček 2019 – mimoriadna TH 9 – filmový klub  projekt: Marec – mesiac kníh  Deň Matiek = výstava e – múzea  tvorba šk. časopisu – Pod Lupou ( aj na hodinách MDV) 4) aktívna podpora Svetového dňa zdravia  organizácia turnaja v hokejbale - Winter classic (DEMO 2018)  umiestnenie stolov na ping – pong  na II. stupeň  Medzinárodný deň stolného tenisu – 6. apríl  volejbal tour – deviataci proti svojim učiteľom  LVVK 2019 – príprava video – spotu + mimoriadna TH 7 5) aktívna podpora Dňa Zeme  SEPAROVANIE – ,,Urobme si poriadok''  Energoland Mochovce – exkurzia v jadrovej elektrárni  Jarný jarmok - sadeničky  zber papiera – podpora členov  Farebný týždeň