EXKURZIA – BAŇA

09.06.2019 21:29
Zo školy

Autor : Laura Jesenská, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Dňa 06.02.2019 žiaci 3.AG triedy absolvovali exkurziu – prehliadku stálej expozície banská štôlňa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Žiaci sa oboznámili s problematikou práce v bani. Boli informovaní o spôsobe odpaľovania horniny, spôsobe razenia chodieb a následnej montáži výstuže. Nadobudnuté poznatky môžu preukázať a využiť na hodinách odborných predmetov geodézia a prax.