Brepty

03.06.2019 17:25
Zábava

Autor : Anežka Stachová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Učitelia:

Horúci rožok v párku.

Behajte pomaly na obed!

S nohou na gule.

Žiaci:

Iba napustiť vodu by som chcel si.

Šak na cvičeňoch...