SÚŤAŽ „HALLOWEEN“

03.06.2019 17:25
Zo školy

Autor : Laura Jesenská, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Na Halloween sa uskutočnila súťaž, v ktorej takmer všetky triedy súťažili vo vyrezávaní tekvíc. Výtvory hodnotila porota.

Umiestnenie tried: 3. miesto - 2.C

                              2. miesto - 4.C

                              1. miesto - 3.B.

Cenu originality získala  4.A trieda.