Ocenenie kolektívu pracovníkov

02.05.2019 15:54
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

Pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Poľov bol ocenený kolektív pracovníkov elokovaného pracoviska ZŠ Bernolákova 16 so sídlom v Poľove starostom obce. Oslava obce sa konala pod záštitou Ing. Ladislava Bradu, starostu MČ Košice – Poľov.


Ocenenie prevzali riaditeľka ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová a Bc. Lenka Albrechtová.