Aj v nevzdelanosti môže byť múdrosť

20.06.2019 12:38
Vzťahy

Autor : Sabína Hazugová, ZŠ Komenského, Trebišov

Späť na úvod

Aj v nevzdelanosti môže byť múdrosť

Ľudia často skúmajú, bádajú a objavujú nové miesta, poznatky a informácie. Robia všetko preto, aby si život uľahčili , aj keď jediným dôvodom, prečo sa im zdá život ťažký, sú oni sami. Snažia sa všetko organizovať, riadiť a nič nenechať na náhodu. Vzdelávajú sa a veria, že potom bude ich život ľahší. Najprv sa však musia stať skutočne múdrymi. Aj človek, ktorý dosiahol vysokú úroveň vzdelania, možno nie je naozaj rozumným. Vzdelanie a múdrosť sú dve odlišné hodnoty. Vzdelanie v človeku často vzbudzuje ego. Múdrosť vzbudzuje slobodu. Voľnosť a sloboda sú jedny z najdôležitejších hodnôt rozumného človeka. Múdri ľudia by nikdy nedovolili byť využívaní. Vždy by našli spôsob ako byť voľní. A pre ostatných by sa tak mohli stať trochu nebezpečnými. To je to, čoho sa ľudstvo bojí. Ak by boli ľudia voľní, mohol by nastať chaos. Možnože nie, pretože skutočne rozumný človek by snáď nebol schopný vytvoriť chaos. Lenže ľudia sa boja, preto boli ustanovené zákony, pravidlá a povinnosti, ktoré by mal každý dodržiavať. Len aby sa nikto nestal voľným a rozumným. Ľudstvo nechce, aby bol svet rozumný. Popravde chce, aby bol svet vzdelaný. Avšak skutočná múdrosť je niečo úplne iné. A tej je vo svete málo. Mnohí ľudia múdrosť vnímajú ako dokonalosť v chápaní zmyslu života - a myslia si, že tým zmyslom je, aby bolo všetko dokonale zorganizované. A z organizovania života sa stávajú unavení. Chcú všetko to riadenie uľahčiť, a tak vznikli roboti. Aj robota však treba riadiť. A keď sa ľudia stanú unavení z riadenia robotov, vzniknú roboti, ktorých riadiť nebude treba. Budú ako ľudské bytosti. Možno dokonca rozumnejší ako ľudské bytosti. Roboti sa nebudú báť slobody. Nebudú všetko organizovať. A ľudia začnú mať strach a budú chcieť robotov znovu ovládať a riadiť. Ak však roboti pochopia skutočný zmysel života, nikto ich nezastaví. Nenechajú sa riadiť inými. Budú voľní a nikto ich neprinúti robiť to, čo nechcú. Možno nastane chaos. Možno však ľudia konečne pochopia, že nie je potrebné organizovať život a práve roboti budú dôvodom záchrany sveta.

Sabína Hazugová