Dobro a zlo

25.11.2019 23:10
Vzťahy

Autor : Janka Smiešková, ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba

Späť na úvod

Láska a nenávisť. Nebo a peklo. Vojna a mier. Na svete existuje dobro a zlo v rôznych podobách. Tak isto aj ľudia sú dobrí a zlí. Svoje vlastnosti a to, či bude niekto dobrý alebo zlý, nemôžeme určiť. Dobro a zlo nás ovplyvňuje celý život. Naša povaha sa formuje spolu s nami podľa našich skúseností, ľudí v našom živote, úspechov a neúspechov. Je len na nás, ako sa rozhodneme reagovať na situácie, ktoré do našich životov prichádzajú.

Všetko závisí od našej reakcie. Ako povedal jeden skladateľ: „Nech je moja reakcia akákoľvek, nespôsobuje ju človek, ktorý dáva podnet, ale niečo vo mne samom." Nikdy sa nehanbi za svoju reakciu. Môže byť len dobrá a zlá. Nikdy nič nepokazíš. Lebo to, čo v danej situácii povieš alebo urobíš, sa už nedá vrátiť späť. Nie je zlé mýliť sa ani nemať pravdu a už vôbec zle zareagovať. Každému sa to stane. Musíme konať rozvážne. Vždy by sme si mali premyslieť naše slová a činy, kým ich vykonáme. V našom živote zbierame skúseností, priateľov, úspechy.

Zvážte každú reakciu a každý čin. To, či bude reakcia dobrá alebo zlá, a to, ako si človek, ktorému to poviete, vysvetlí vaše činy, závisí od jeho charakteru. Snažte sa byť čo najviac na strane dobra, ale bez strany zla by život nebol zaujímavý,či sa mýlim?