Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami

02.05.2024 20:11
Vzťahy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 29.04.2024 sa uskutočnila aktivita „Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami“ v ŠKD 3. B triedy. Túto aktivitu si pripravila pedagogická asistentka Mgr. Lucia Kušniráková v spolupráci s pedagogickou asistentkou Kristínou Haľkovou. Na úvod sa žiakom vysvetlilo, že tento deň sa oslavuje od roku 2009 za účelom podpory vzájomnej solidarity, rešpektu a záujmu o život jednotlivých generácií v členských štátoch EÚ. Vysvetlili sme si pojem generácia a aj to, že každá veková kategória má typické znaky, ktoré k nej patria. Charakterizovali sme si starších ľudí, ako sa môžu títo ľudia vyrovnávať s negatívnymi stránkami starnutia a čo môžeme urobiť pre našich starých rodičov, aby sme im uľahčili ich starnutie. Po tejto diskusii nasledovala práca s pracovným listom, na ktorý si žiaci nalepili obrázok rodiny, pomenovali členov rodiny (mama, otec, dedko, babka, sestra, brat) a ku každému členovi napísali, aké sú jeho úlohy v rodine. Na zadnej strane pracovného listu bol nakreslený veľký dom, do ktorého si mohli žiaci nakresliť členov svojej vlastnej rodiny. Po ukončení práce pedagogická asistentka urobila spoločnú fotku na záver s nádhernými rodinnými obrázkami.

Fotogaléria k článku