Šírme digitálne dobro

13.03.2024 16:51
Veda a Technika

Autor : Natália Rajnohová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Internet je ako časovaná bomba, 

za obrazovkou počítača na nás číha hrozba. 

Klávesnica "Beťárica" vie byť veľká klebetnica,

priláka ľudí a zrazu je tu chumelica.

Pred cudzím sa preto rozumne bráň

a svoje osobné údaje si starostlivo chráň. 

Internet je jedno veľké bludisko, 

radšej bež s kamarátmi na ihrisko. 

Kyberšikanovanie svetu ubližuje, 

medzi ľuďmi smútok rozširuje. 

Fotky a údaje sa dajú ľahko zneužiť, 

jeho tajné komnaty musíš ešte objaviť. 

Vo virtuálnom svete treba byť viac ľuďmi

ako internetovými bludmi.

Hry, videá, facebook má každý rád, 

internet je predsa aj náš kamarát. 

Brána do sveta internetu je všetkým otvorená, 

pokladnica jeho tajomstiev na disku uložená. 

Kolektív 4.A