3-ročné učebné odbory

13.02.2024 15:24

Autor : Silvester Krasňan, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska cesta, Bratislava

Späť na úvod

POLYGRAF – KNIHÁR

KÓD: 3473 H 08

Absolvent ovláda:

 • Zhotovenie mäkkých a tvrdých väzieb.
 • Zhotovenie špeciálnych výrobkov (pasparty, albumy, kroniky, pamätníky, kazety a pod., ....)TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

KÓD: 6475 H

Absolvent ovláda:

 • Prácu s počítačom, pracovať v grafickom programe, prezentačnom programe.
 • Techniku administratívy.
 • Účtovné programy, jednoduché a podvojné účtovníctvo, personálnu agendu, sekretárske práce.ZLATNÍK A KLENOTNÍK

KÓD: 8545 H

Absolvent ovláda:

 • Zhotoviť šperk podľa návrhu a technického výkresu: (prsteň, retiazka, náušnice, brošňa....)
 • Zasadzovať šperkové kamene. Povrchovú úpravu šperkov z drahých kovov: zlato, striebro. Opraviť šperky.MECHANIK OPRAVÁR – STROJE A ZARIADENIA

KÓD: 2466 H 02

Absolvent ovláda:

 • Opraviť stroje a strojné mechanizmy.
 • Ručné a strojné spracovanie kovov.
 • Čítať technickú dokumentáciu a vyrábať náhradné dielce, súčiastky.
 • Zvárať elektrickým oblúkom a plameňom.ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

Kód: 2683 H 11

Absolvent ovláda:

 • Spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie.
 • Elektrickú inštaláciu v budovách.
 • Diagnostikovanie o odstraňovanie porúch elektrospotrebičov a motorov.
 • Prevíjanie elektromotorov.
 • Prácu s meracou technikou, meranie základných elektrických veličín.
 • Získava odbornú spôsobilosť vyhláškou 508/2009.OBRÁBAČ KOVOV

Kód: 2433 H

Absolvent ovláda:

 • Technické kreslenie a strojárske normy
 • Materiály a technológie obrábania kovov
 • Stroje a zariadenia na obrábanie kovov
 • Programovanie CNC strojov
 • Metrologické merania a kontrola kvality
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  ekonomika a podnikanie

Absolvent učebného odboru Obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť v rôznych oblastiach strojárskej výroby. Môže pracovať v strojárskych podnikoch, opravovniach, automobilovom priemysle, ale aj v menších firmách zameraných na kovovýrobu.