Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025

12.02.2024 13:09

Autor : Adriana Šimanská, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

V školskom roku 2024/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, otvára 3 triedy s celkovým počtom 73 žiakov.


https://spostt.edupage.org/a/kriteria-pre-prijatie

Pre viac informácií si prečítajte dokument: Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2024/2025