3b OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

20.12.2023 16:16
Spoločnosť

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Október je mesiac, kde si spomíname na starších ľudí - dôchodcov.

Tí dôchodcovia sú aj naši starí rodičia. Mali by sme si ich vážiť, pretože nám kupujú veci starajú sa o nás a chránia nás. Pre malé deti sú aj veľmi potrební, pretože pomáhajú s výchovou detí. Mali by byť vďační aj naši rodičia za to, že sa o nich starali a vychovávali ich. Mám ich rád.

V rámci mesiaca október sme si na našej škole pripomenuli i prácu našich bývalých kolegov a zamestnancov, ktorí si už užívajú zaslúžený odpočinok. Boli pozvaní na malé posedenie s kultúrnym programom, ktoré zorganizovala pani učiteľka PaedDr. Mária Joklová. V programe, ktorý našich hostí potešil, vystupovali žiaci prvého i druhého stupňa. Deti im odovzdali malý darček i s prianím všetkého dobrého. Stretnutie pokračovalo rozhovormi a spomienkami v príjemnej atmosfére. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Š. Jablonský

Fotogaléria k článku