Súťaž mladých elektronikov v Trenčíne

19.12.2023 12:13
Veda a Technika

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na úvod

V dňoch 12. a 13. 12. 2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže mladých elektronikov. Ako prvé   mali za úlohu riešiť test pozostávajúci z otázok z oblasti elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Súčasťou testu boli aj otázky týkajúce sa ochrany a bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami a základnej znalosti elektrotechnickej angličtiny.  Druhou častou bolo praktické zapojenie. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť a zapojiť elektronický obvod podľa predloženej schémy zapojenia. Zhotovené elektronické stavebnice  žiaci predviedli na záver komisii. Súčasťou hodnotenia praktickej časti bolo samozrejme overenie funkčnosti zapojenia, hodnotila sa kvalita spájkovania, tvarovanie súčiastok a aj čas zhotovenia.  Súťaže za zúčastnilo 48 žiakov stredných a základných škôl z celej Slovenskej republiky. V tejto konkurencii sa naši elektrotechnici umiestnili na 19 mieste Nikolas Kesckes a 22 mieste Patrik Opálený.   Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu.