Medzinárodný deň tolerancie

04.12.2023 15:38
Spoločnosť

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Školská psychologička dňa 16.11.2023 realizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie v triedach 5.B a 6.B aktivitu, kedy žiaci mali možnosť vyrobiť záložky, ktoré neskôr poputujú ľuďom v domovoch pre seniorov. Žiaci si vystrihli pásik papiera, na ktorý mali možnosť nakresliť ľubovoľný obrázok s vianočným motívom.  Cieľom aktivity bolo potešiť starkých v predvianočnom čase.

Fotogaléria k článku