Význam Deklarácie ľudských práv

20.11.2023 14:33
Spoločnosť

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže NAŠA NEDÁVNA HISTÓRIA. Súťaž vyhlásilo Občianske združenie Misia 89 v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Úlohou žiakov bolo napísať voľnú tvorbu na tému VÝZNAM DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV PRE 21. STOROČIE, ktorá je venovaná 75. výročiu podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizáciou spojených národov. Cieľom súťaže je poukázať na význam podpisu Deklarácie ľudských práv a nevyhnutnosť jej dodržiavania aj v súčasnosti. Tvorivosťou a veku prístupnou formou žiaci spracovali danú problematiku a pomáhajú tak šíriť myšlienky tolerancie, rovnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi mladej generácie. Do súťaže sa zapojilo šesť žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude súčasťou medzinárodnej konferencii venovanej ľudským právam. Žiakom držíme prsty.