Digitálne kolégium

13.11.2023 13:21
Veda a Technika

Autor : Natália Rajnohová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Aj tento rok pokračujeme v žiackom DIGITÁLNOM KOLÉGIU, ktorého členmi sú naši žiaci. Školský rok sa už poriadne rozbehol a s prácou nezaháľajú ani členovia Kolégia. Minulý rok si veľmi dobre viedli pri rovesníckom vzdelávaní žiakov našej školy, tento rok máme v pláne s rovesníckym vzdelávaním navštíviť aj našich kamarátov zo škôlky. S pomocou pani učiteľky sa žiaci zoznamujú s rôznymi nástrojmi digitálneho sveta, aplikáciami či pomôckami. Pomáhajú a podieľajú sa na tvorbe školských pozvánok či plagátov. Stihli svojim spolužiakom predstaviť našich robotov nTinny a predviedli im, ako a čo sa s nimi môžu naučiť.