Agropodnikanie (4210 M) Kynológia (18)

12.10.2023 13:29

Autor : Adriana Šimanská, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

V študijnom zameraní kynológia študenti nadobúdajú vedomosti z rôznych oblastí chovu psov. Naučia sa plemenné štandardy psov, posudzovať ich exteriér, venujú sa starostlivosti o psov v psích salónoch (strihanie, trimovanie, príprava na národné aj medzinárodné výstavy psov), ale aj v iných zariadeniach ako sú útulky, alebo hotely pre psov. Štúdium je tiež zamerané na výcvik psov, študenti nadobudnú teoretické znalosti aj praktické skúsenosti zo základného aj špeciálneho výcviku, správnu výživu a kŕmenie psov a tiež dokonalé ovládanie etológie psov. Absolvent študijného odboru kynológia sa uplatní ako pracovník v chovateľskej stanici, prevádzkovateľ hotelu alebo útulku pre psov, cvičiteľ psov, poradca chovu psov, chovateľ psov, kynológ policajného zboru, kynológ zboru väzenskej a justičnej stráže, kynológ v súkromných strážnych službách a pod.