Hologram

26.06.2023 19:24
Veda a Technika

Autor : Sofia Lofflerová, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Dňa 18.04.2023 sme navštívili najväčšie technické múzeum v Európe - Deutsches Museum v Mníchove. Spomedzi všetkých výstav ma najviac uchvátila práve tá fyzikálna. Mohli sme si interaktívnou formou pozrieť množstvo zaujímavých fyzikálnych javov. Pre mňa bol fascinujúci jav „hologramu“.

Hologramy sú trojrozmerné obrazy predmetov. Obraz sa mení v závislosti od uhla, z ktorého je videný. Rozdiel medzi fotografiou a hologramom je, že fotografie zobrazujú objekty iba v dvoch rozmeroch. Hologram sa vyrába laserovým svetlom. Svetlo je najprv rozdelené na dva lúče polopriepustným zrkadlom. Jeden udrie na objekt, ktorý má byť zobrazený v holograme. Lúč odrazený objektom sa superponuje s druhým lúčom, známym ako referenčný lúč. Tieto dva lúče sa navzájom rušia. Obraz, ktorý vytvoria, je zachytený na fotografickú platňu. Ak je platňa po rozvinutí opäť osvetlená svetlom referenčného lúča, potom sa nám pred očami objaví monochromatický virtuálny obraz, v tomto prípade obraz auta, v pôvodnej polohe.