Múzeum socializmu a studenej vojny

26.06.2023 18:04
Spoločnosť

Autor : Dominika Glosová, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Tentokrát pri našich potulkách zostaneme na západe Slovenska, dokonca len pár kilometrov od Hlohovca. Zavítame totiž do obce Alekšince. Ak ste o múzeu v tejto obci doteraz nevedeli, nie ste sami, ja som ho tiež objavila len nedávno. Tak si o ňom poďme niečo povedať.

Ako som už vyššie spomenula, múzeum sa nachádza v obci Alekšince, hneď vedľa hlavnej cesty z Hlohovca do Nitry. Neodbočte však priamo do obce, brána do múzea je pár metrov ďalej po hlavnej ceste za križovatkou, uvidíte ju na ľavej strane.

Múzeum, teda podzemný kryt proti zbraniam hromadného ničenia v híbke 7 metrov, bolo vybudované už v roku 1964 a pôvodne plnil funkciu Hlavného veliteľského stanovištia štábu CO Západoslovenského kraja s najprísnejším utajením. Má asi 350 m2 a bol vybudovaný z liateho betónu a armovanej ocele tak, aby odolal tlakovej vlne po výbuchu atómovej bomby či zemetraseniam, prežijete tu dokonca aj svetelné či radiačné ožiarenie.

Vnútornú expozíciu múzea tvorí asi 40 miestostí krytu s rôznym technickým vybavením, dodnes funkčným. Prvá časť prezentuje kryt, jeho vybavenie a činnosti, ktoré sa v ňom diali. Nájdete tu napríklad miestnosť pre spojárov, filtračnú, odmorovaciu a protihlukovú jednotku, rádiové i školiace stredisko, rôznu výzbroj a výstroj, ale aj kuchyňu, jedáleň či WC. V druhej časti interiérovej expozície sú návštevníkom priblížené charakter a atmosféra studenej vojny prostredníctvom exponátov, informačných panelov a audiovizuálnych záznamov. Artefakty, ktoré sa v mej nachídzajú, pochádzajú z rokov 1948 až 1990. Prehiadka múzea vám zaberie zhruba 45 minút a je potrebné si ju vopred dohodnúť. Telefónne číslo nájdete na stránke obce v sekcii Kontakty (https://www.aleksince.sk/6638/kompletne-kontaktne-informacie-ou).

Dúfam, že vás dnešné potulky zaujali a múzeum navštívite. Výlet môžete spojiť napríklad s návštevou Nitry a výstupom na Zobor, prechádzkou k Dražovskému kostolíku alebo vyhliadkou v obci Radošinka neďaleko Nitry.