Krajské kolo SOČ

17.04.2023 08:57
Veda a Technika

Autor : Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Späť na úvod

Dňa 21.03.2023 sa na Súkromnej škole ELBA konalo krajské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu reprezentovali žiaci: Miroslav Miškár z triedy II.C odbor MČRS, s prácou "Porovnanie modelovania a CNC programovania v prostredí SolidWORKS s prídavkom HSMWORK a SolidCAM" v odbore 09-Strojárstvo Slavko Vaník a Samuel Smolko z triedy III.A odbor TEZB, s prácou "Výpočet tepelných strát učebne", v odbore 10-Stavebníctvo, geodézia, kartografia Kristián Bujňák z triedy II.NS, s prácou "Návrh elektroinštalácie počítačovej miestnosti", v odbore 12-Elektrotechnika, hardware, mechatronika. V silnej konkurencii síce žiaci do celoštátneho kola nepostúpili, ale našu školu vzorne reprezentovali.

Ďakujeme žiakom za reprezentáciu a prajeme v ďalšom štúdiu a mimoškolských činnostiach veľa úspechov!