Súťaž v predpisoch BOZP

22.03.2023 11:10
Veda a Technika

Autor : Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Späť na úvod

15. marca 2023 sme usporiadali už okrúhly 10. ročník šk. kola súťaže v predpisoch BOZP. Z prihlásených 34 žiakov sa zúčastnilo 23 žiakov, ktorí preukázali svoje znalosti v tejto problematike. Prví traja súťažiaci postupujú na celoslovenské kolo, ktoré bude v Žiline v dňoch 8. – 9. 6.2023.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

1. miesto: Jakub Štvarták z II.C – MHT

2. miesto: Ján Buda z I.D – EST

3. miesto: Sebastán Korinek z II.C – MČRS

Víťazom srdečne blahoželáme k úspechu a ostatným chlapcom ďakujeme za ich účasť a vedomosti. Naše veľké poďakovanie patrí partnerom, ktorí našu súťaž podporili hodnotnými vecnými cenami. Sú to VOKUP Klim s.r.o., HAUS Seman s.r.o., Soleya s.r.o. – Elektrické kúrenie, BOZPO s.r.o., VERNER SK s.r.o., SEZ – KES Slovenský elektrotechnický zväz, BUČO s.r.o., spoločnosť ABB SR, OBO BETTERMAN, BMI Slovensko s.r.o., páni Falat, Ceľuch, Kuriško. Úžasnú tortu pre súťažiacich pripravila pani Oľga Rožková z ekonomického úseku – ďakujeme.

Ing. Jana Halagová