S L O V E N S K O P É D I A

18.03.2023 21:09
Spoločnosť

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Tento rok oslavujeme 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. 1. 1993.

Pri tejto príležitosti knižnica Nezábudka pripravila pre žiakov 1. stupňa vedomostnú súťaž o Slovensku.

Zúčastnili sa jej tieto košické základné školy:


- ZŠ Bukovecká

- ZŠ Janigova

- ZŠ Bernolákova 16


Žiaci museli preukázať svoj rozhľad v predmetoch Literatúra a Vlastiveda, ale aj svoje vedomosti o významných slovenských osobnostiach.

Jednotlivé aktivity boli rôznorodé a zaujímavé:


- skladanie obrázkov, ktoré zobrazovali významné osobnosti Slovenska

- práca so slepou mapou, kde žiaci umiestňovali krajské mestá

- skladačky z písmen, čím vznikali názvy slovenských riek

- práca s interaktívnou tabuľou, kde žiaci objavovali erby, jaskyne, hrady a zámky


Konečným víťazom súťaže sa stali žiaci našej Základnej školy Bernolákova 16 zo 4. A, ktorí pod vedením triednej p. uč. V. Paľovej preukázali najhlbšie vedomosti.

Tešíme sa, sme na nich pyšní a blahoželáme!

Fotogaléria k článku