Ponuka študijných a učebných odborov v školskom roku 2023/24

05.02.2023 18:23

Autor : Zdena Žiaková, SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického ul., Žiar nad Hronom

Späť na úvod

V školskom roku 2023/2024 otvárame tieto odbory:

- študijný odbor hotelová akadémia - maturitné vysvedčenie, výučný list - 5 ročné štúdium,

                         podnikanie v remeslách a službách, maturitné vysvedčenie - 2 ročné nadstavbové štúdium, 

- učebné odbory: hostinský/á, cukrár, kaderník - výučný list - 3 ročné štúdium.

Ak máš záujem o zahraničnú prax, projekty ERASMUS+, barmanský, baristický, someliérsky kurz, gastronomické a kadernícke súťaže, rôzne športové aktivity - prihlás sa k nám!

Pracovné oblečenie zdarma!