Krabica bohatstva

29.12.2022 23:37
Vzťahy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

CHARITNÝ DOM SV. ALŽBETY na Bosákovej ulici v Košiciach pomáha ľuďom bez domova.

Poskytuje im dočasný domov, prístrešie, ale aj poradenstvo, či nevyhnutné úkony sociálnej pomoci.

Hlavným cieľom je zlepšenie kvality života ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.

Dňa 20. 12. toto zariadenie navštívila aj naša p. uč. Mačingová a p. vychovávateľka Rusnáková. 

So žiakmi 3. B triedy pripravili krásne vianočné pásmo plné vrúcnych slov, recitácie a vianočnej hudby.

Ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti nielen potešili, povzbudili, ale aj obdarili.

Vďaka sponzorstvu p. učiteľky Mačingovej a rodičov žiakov 3. B triedy doviezli množstvo darčekov. 

„Musíme si navzájom niesť bremená a zo svojho šťastia dať tomu druhému. Aj takto im chceme pomôcť znášať reálie ich ťažkého života."

Fotogaléria k článku