Policajt v našom meste

08.12.2022 20:09
Spoločnosť

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci prevencie výtvarnú súťaže „Policajti v našom meste“, ktorej vyhodnotenie prebehlo v dňoch: 18.11.2022 okresné kolo a 2.12.2022 krajské kolo. Cieľom bolo zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov PZ prostredníctvom tvorivej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 115 žiakov prvého stupňa, žiakom nechýbala kreativita, fantázia a hlavne snaha o vytvorenie čo najkrajšieho diela.


  • V II. kategórií: 1. – 2. ročníka sa umiestnila na:

             1. mieste Evička Onodyová z 1.B.


  • V III. kategórii: 3. – 4. ročníka sa umiestnil na:

             2. mieste Lukáš Belušár zo 4.D


Všetkým srdečne blahoželáme!

Fotogaléria k článku