Exkurzia - Hvezdáreň Hurbanovo, 2022

05.12.2022 19:22
Veda a Technika

Autor : Jana Pavlová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

Po dvoch rokoch, kedy boli obmedzené návštevy kultúrnych inštitúcií, sme zorganizovali exkurziu Hvezdárne v Hurbanove. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2. a 4. ročníka v sprievode triednych učiteliek Mgr. Emy Kaplockej a PaedDr. Ildikó Viczenovej. Touto formou vyučovania sme žiakom priblížili zaujímavosti z oblasti astronómie.V planetáriu nám vysvetlila jednotlivé súhvezdia, ktoré môžeme pozorovať v týchto mesiacoch na oblohe. Žiaci sa zoznámili s pojmami – galaxia, Mliečna cesta, najbližšia hviezda Slnko, hviezda Proxima Centauri, Súhvezdie Veľkej Medvedice, Orion, Veľký voz, Malý voz... So záujmom sme si pozreli aj film z oblasti kozmonautiky, ako ľudská noha stúpila na Mesiac. V ďalšej projekcii nám lektor priblížil históriu skúmania a pozorovania hviezd a vesmíru v Hurbanovskej hvezdárni, ktorej zakladateľom bol Mikuláš Tége-Konkoly. Venoval sa fyzike a bol konštruktér mnohých astronomických prístrojov. Týmto sa stala Hvezdáreň v Hurbanove známou v celom svete. V priestoroch Hvezdárne sú inštalované dobové pozorovacie prístroje, ktoré sme si mali možnosť pozrieť a mnohí aj pri nich odfotiť. Niektorí sme už Hvezdáreň navštívili aj v minulosti, niektorí boli tam prvýkrát, no každý odchádzal s peknými zážitkami, začo patrí veľká vďaka lektorom a pracovníkom, ktorí nám umožnili vstup za kultúrne poukazy. Mgr. Ema Kaplocká