Franklin Covey Education

04.04.2022 23:54
Spoločnosť

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod


Franklin Covey Education 


Disponujeme zručnosťami, ktoré sú potrebné na formovanie našej budúcnosti pomocou 7 návykov úspešných teenagerov. Vojna je vždy zlá a trpia v nej tí najzraniteľnejší. Od nepamäti sa nájdu peniaze na vojny, ale nie nato aby sa nakŕmili hladní sveta. Pred vojnou ľudia utekajú najmä matky s deťmi. Šok vystriedalo zdesenie, hnev, bezradnosť. Ich život sa zmenil zo dňa na deň a poznačila ho neistota, panika a strach, čo bude ďalej. Útočisko našli odídenci aj v našom internáte. Prostredníctvom malej zbierky sme sa snažili skvalitniť im Veľkú noc.