Sloboda

03.12.2021 13:15
Spoločnosť

Autor : Renáta Pástorová Szappanosová, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

História má zvláštny zmysel pre ( zväčša čierny) humor. Sú také dni, ktoré sa odohrali v rozličných rokoch či dokonca niekedy storočiach, a predsa ich niečo spája. Takým dňom je aj 17. november. Od roka 2001 je tento deň štátnym sviatkom a má aj svoje vlastné pomenovanie - volá sa  Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento deň je zároveň Medzinárodným dňom študentstva

Možno nie každý vie, aký je pôvod tohto sviatku.

 17. novembra 1939 nacisti zatvorili v Protektoráte Čechy a Morava všetky vysoké školy, do koncentračných táborov odvliekli či priamo popravili stovky študentov.

17. november 1989 komunisti násilím a krvavo potlačili pokojný protest študentov. Táto udalosť naštartovala proces v spoločnosti, ktorý viedol k pádu komunistického režimu.

V oboch vyššie zmienených udalostiach zohrali kľúčovú úlohu mladí ľudia, študenti. Túžili po lepšom, spravodlivejšom a bezpečnejšom živote. Nebáli sa hovoriť o tom nahlas, napriek tomu, že im hrozilo nebezpečenstvo. 

A čo dnešní študenti? Tiež majú podobné túžby? Je pre nich sloboda dôležitá? Čo pre mladého človeka 21. storočia znamenajú pojmy ako demokracia, šťastie, láska? Žiakov 9. ročníka sme sa spýtali:

1. Čo považujete v živote za najdôležitejšie?

2. Čo vám to môže zabezpečiť?

3. Čo to môže ohroziť?

4. Ako môžu politici ovplyvňovať náš život?

5. Je potrebné ich kontrolovať, kritizovať, poukazovať na ich chyby?

6. Čo sa môže stať, ak sa zakáže ich kritika?

7. Je dobré/správne, ak má moc v rukách jeden človek alebo skupina ľudí? Prečo?

8. Máme mať politikov radi?

9. Aké prejavy lásky sú už nezdravé?


Naši deviataci sa nad týmito otázkami zamysleli. Ich najzaujímavejšie odpovede im prinášame.


" Na otázku, čo je pre mňa v živote najdôležitejšie, ja osobne neviem úprimnú odpoveď. Nakoľko ešte stále nevnímam svet dospelými očami. Ale zvyknem odpovedať na túto otázku, keď je odpoveď nutná : kamaráti, rodina, zdravie alebo aj šport. Čo mi to vie zabezpečiť? Bolo by pekné napísať sem na všetko rodina. Samozrejme, základné potreby človeka, ako je napríklad láska, pocit bezpečia ,to je samozrejmosť. Ale čo tak napríklad kamaráti. Kamarátov si viem zabezpečiť iba ja. Mojím správaním, prezentáciou samého seba medzi ostatnými a oni si následne môžu vybrať, či ma chcú do kolektívu alebo nie. S týmto rodina nemôže pomôcť nikomu, pretože by to nebolo úprimné priateľstvo. Zdravie. Už ani stým mi rodina celkom pomôcť nevie. Som vo veku, keď už nemôžem mať nad sebou pozornosť rodičov a s tým vekom prichádza na scénu aj zodpovednosť za samého seba a za moje zdravie. Vždy vieme dopredu porozmýšľať pred činmi, aké môžu mať následky na naše zdravie. Čo ho môže ohroziť? Jedine ja sám. Ja sám viem stratiť všetko, čo mám a všetko, čo je pre mňa dôležité. Svojím správaním môžem stratiť kamarátov. Svojou povahou dôveru ľudí a celkovo môjho okolia. Ako môžu politici ovplyvňovať náš život? Strašne jednoducho a predovšetkým zo dňa na deň. Stačí sa pozrieť na to, ako to bolo pred rokom. Zo dňa na deň zavreli všetky školy, zrušili maturity ba aj prijímacie skúšky. Nikto takmer nevedel, čo sa bude diať. Čo bude ďalej. Náš bežný život sa musel z minúty na minútu zmeniť. Poslúchať pravidlám, o ktorých sme nikdy pre tým nepočuli. Je potrebné ich konfrontovať, kontrolovať, kritizovať alebo poukázať na ich chyby? Ak neupozorníme na to, že spravili chybu, možno si ju ani vôbec neuvedomia. Malo by sa upozorňovať na chyby ostatných, ale brať ohľad aj na to, že tú chybu by ste možno spravili aj vy. Žiaden človek nie je neomylný bez ohľadu od toho, akú funkciu vykonáva. Len každý berie inú zodpovednosť za svoje činy. Čo sa môže stať ak by sa zakázala ich kritika? Sila slova bežných občanov by už aj tak z dosť maličkej bola nulová. Nastali by hromadné protesty, omnoho viac vyhrážok na politických činiteľov a vo veľmi zlom prípade občianska vojna. Čo je lepšie, ak má moc v krajine iba jeden človek alebo skupina ľudí? Túto otázku si kládlo mnoho štátov, občanov a národností. Obidve majú niečo pozitívne, ale aj negatívne. Je ťažko sa rozhodnúť medzi týmito dvoma formami vládnutia v štáte, ale podľa môjho názoru je lepšia demokratická forma vlády v štáte. Prečo? 1. Viac hláv viac rozumu. 2. Väčšia sila slova obyčajných občanov. 3.Vládu tvoria ľudia z viacerých odborov a navrhujú predovšetkým myšlienky, ktoré tým obyvateľom môžu pomôcť . Máme mať politikov radi? Politici sú ľudia tak isto ako my všetci. Akurát iba s drobným rozdielom, že majú väčšiu právomoc ako my. Nežijeme vo fašistickej krajine to znamená, že máme právo rozhodovať sa sami za seba, koho budeme mať radi, koho budeme podporovať a uctievať. Nezdravými prejavmi lásky sú násilné, vnucované, nechcené prejavy."

                                                                                                 Miloš Švehla, 9.A


"V živote považujem za najdôležitejšie moju rodinu, kamarátov, šťastie, zdravie, vnútorný pokoj, zabezpečenie. Zabezpečujú mi to rodičia. Ohrozujú mi to hádky a negatívna energia. Politici nás môžu ovplyvniť novými zákonmi, ktoré nám nemusia sedieť .Netreba ich kritizovať, ale je dobré mať na veci vlastný názor. Ak zakážu kritiku, tak ľudia sa nebudú vyjadrovať verejne, ale v súkromí. Podľa mňa je dobré, ak má moc skupinka ľudí, lebo sa rozumnejšie rozhodnú a berú ohľad na viac názorov. Máme politikov rešpektovať. Prejavy lásky sú nezdravé, keď jeden toho druhého kontroluje, sleduje a nemá súkromie."                    Lucia Cselenyiova, 9.A


"V živote považujem za najdôležitejšie zdravie, rodinu a priateľov. Zabezpečiť nám to môže: - vedenie zdravého životného štýlu- cvičenie, pohyb, byť priateľskí a nebáť sa zoznamovať s novými ľuďmi (vytvárať si priateľstvá). Ohroziť to môžu rôzne choroby, hádky, pandémie... Politici môžu ovplyvňovať náš život vplyvom na zvyšovanie cien v obchodoch, zvyšovanie daní a poprípade znižovaním príjmov. Poukazovanie na ich chyby je v niektorých prípadoch dobré, ale nie vždy (každý sa môže pomýliť). Keby sa zakázala kritika, nastali by vzájomné konflikty medzi ľuďmi. Podľa mňa by mala mať moc v rukách skupina ľudí, lebo sa vedia viacerí ohľadom danej veci porozprávať a dôjsť k rozumnému záveru. Politikov nemusíme mať radi, ale mali by sme ich rešpektovať. Nezdravé prejavy lásky sú hromadné písania a volania (spam), prenasledovanie danej osoby..." 

                                                                                     Georgina Kocsárdyová, 9.A


"V živote za najdôležitejšie považujem zdravie, rodinu, vzdelanie, lásku, mať v niekom oporu. Môže mi to zabezpečiť rodina. Ohroziť to môže zlý zdravotný stav, zlá životospráva, zlé životné prostredie. Politici môžu prísť s novými zákonmi, pravidlami, ktoré nám môžu zmeniť alebo ovplyvňovať život. Myslím si, že každý môže vyjadriť svoj vlastný názor a poukazovať na ich chyby. Ak sa ich kritika zakáže, ľudia môžu byť pobúrení. Je dobré, keď má moc v rukách skupina ľudí, pretože môžu určiť isté rozumné pravidlá, ktorými by sa mali ľudia riadiť a nerobiť si všetci, čo chcú. Politikov nemusíme mať radi, každý má na to iný názor, postoj, ale musíme ich a aj ich názory rešpektovať.

Nezdravé prejavy lásky sú keď jeden toho druhého sleduje, kontroluje a nenechá mu voľný priestor."

                                                                                       Alexandra Šofranková, 9.A