Mesiac úcty k starším

30.10.2021 23:19
Vzťahy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nie len počas októbra, aby sme dokázali, že človek je jednoducho človek. Veď staroba sa týka nás všetkých. P. uč. D. Vančová práve toto chcela svojim prvákom pripomenúť. Žiaci rozprávali o svojich starých rodičoch, zamýšľali sa nad tým, čo pre nich znamenajú, aké aktivity s nimi radi robia a na čo si najradšej spomínajú v súvislosti s časom stráveným s nimi. Zhotovili pozdravy pre starých rodičov s krátkou básničkou a venovaním ako prejav svojej vďaky.  

Fotogaléria k článku