Strom

23.06.2021 09:02
Spoločnosť

Autor : Ema Kubicová, 9. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

Strom


Stojí,

sem-tam sa pohne lístkom na konári.

Rozmýšľam, ako sa asi tvári,

nedovidím na samý vrch jeho koruny.

Celý život nehybný,

kým nezostarne.

Tak ako my?