Mama

23.06.2021 09:02
Spoločnosť

Autor : Karolína Lindtnerová, 9. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

MAMA


Vždy sa na mňa usmieva

Žiari ako hviezda na nočnej oblohe

Jej nežnosť sťa ľalia nikdy nevädne

Pupočnou šnúrou láska preteká...