Rovnováha

13.05.2021 22:44
Vzťahy

Autor : Adam Šramo, 8. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

Rovnováha


Karma je neočakávaná

záhadná vec

dokáže ublížiť

ale aj potešiť

nie je vždy spravodlivá

ale trpezlivo čaká na ten správny čas

Málo ľudí ju pozná osobne

ale ja verím

že sa raz ukáže

u každého

koho v živote

hľadala po stáročia