Rodina

13.05.2021 22:00
Vzťahy

Autor : Melánia Hrabinská, 8. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

Rodina


Prví, ktorí nás spoznali,

tí,  ktorí nám dali meno.

Dávajú nám lásku a domov,

do ktorého patríme.

Vážme si ju, kým ju máme.