Apríl - mesiac Zeme a lesov

27.04.2021 16:29
Spoločnosť

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na úvod

Zaujímavá je naša Zem, 

Zem - na ktorej žijem. 

Moria, rieky, stromy, lesy, 

skaly, živočíchy, 

je tu veľa toho a súčasťou sme aj my. 

Spoznajme svoj kúsok Zeme, 

navštívme všetky miesta, 

no všetko sa nedozvieme to je kúzlo toho sveta.