Rozhovor so starostom našej obce Ing. Jozefom Chudým

26.04.2021 21:30
Spoločnosť

Autor : Sandra Hlavová, ZŠ s MŠ Hronské Kľačany

Späť na úvod

Rozhodla som sa, že mojím prvým článkom bude rozhovor s pánom starostom Chudým. Chcela som sa dozvedieť viac o nových zmenách v obci.

Pán starosta, kde ste študovali a  pracovali pred touto prácou? Ak porovnáte súčasnú prácu a minulú, ktorá bola ťažšia? Baví vás táto práca? 

Študoval som na SPU v Nitre a pracoval som na Ministerstve vnútra SR. Ťažko porovnávať obe práce, lebo každá je z inej oblasti, ale v obidvoch sa pracuje s ľuďmi. Baví ma, lebo teraz vytvárame  nové kreatívne veci pre ľudí a robíme im tým radosť. Beriem túto prácu aj ako možnosť  vrátiť rodnej obci to, čo mi v detstve a mladosti dala. 

Čo sa zmenilo k lepšiemu odkedy ste starostom obce z vášho pohľadu? 

Z môjho pohľadu je teraz lepšia informovanosť občanov a niektoré veci sa dali rýchlejšie do pohybu, ako to bolo predtým. Teraz kladieme väčší dôraz na údržbu zelených plôch a na rozvoj obce ako takej. 

Aké zmeny plánujete v obci? 

Do konca volebného obdobia plánujeme dokončiť rekonštrukciu bývalej družiny na materskú školu a  pristúpiť k legislatívnej  zmene, teda aby sa zlúčili materská so základnou školou aj právne a vytvoríme tak jeden právny subjekt -  základnú školu s materskou školou. Ďalej by sme sa chceli venovať rozvoju bytovej otázky v obci, aby sme tu mali viac bytov a ak stihneme, tak chceme začať  aj individuálnu  bytovú výstavbu. 

Neplánujete napríklad obnovu chodníkov,  opravu autobusovej zastávky alebo usporiadať farmárske trhy, kde by občania prezentovali svoje výrobky?  

Plánujeme, máme podaný jeden projekt na Úrade vlády SR. Uvidíme, či budeme úspešní. Ak áno, tak to bude výborné. Ak nie,  potom by sme ho budúci rok skúsili zrealizovať v oklieštenej verzii. A čo sa týka akcií, chceme určite pokračovať v tých, ktoré majú v dedine tradíciu. Máme však podaný aj projekt na POD (podporu obnovy dediny), ktorého  súčasťou je vytvorenie mlátového chodníka  s 10 trhovými stánkami a okrasným porastom, ktorý bude slúžiť pre našich občanov na predaj svojich výrobkov.  

Ešte sa chcem spýtať na niečo nové pre mládež, teraz sú moderné fitnes parky. 

Áno, máme pripravený projekt na mini-crossfitové ihrisko v areáli školy a už sú kúpené tri stroje, len čakáme na lepšie počasie, aby sme ich mohli inštalovať. Okrem toho  so spájaním školy a škôlky súvisí  nutnosť postaviť  nové ihrisko pre MŠ v areáli školy. To znamená, že aj do tohto musíme ešte tento rok investovať. 

Moja otázka sa bude týkať  separovania šiat. Doma separujeme papier, plasty a sklo, čo však máme robiť so šatami?    

V blízkej budúcnosti plánujeme v našej obci usporiadať zber nepotrebného šatstva. Čo sa týka separovania, sme na tom ako obec veľmi dobre, ale je tu ešte možnosť zlepšenia. 

Ako vnímate toto obdobie korony? 

Je to krok späť, lebo ľudia sú naučení sa stretávať, ale počas korony to nebolo možné. Nemohli sa organizovať ani brigády, ani žiadne spoločenské či kultúrne akcie. Z tohto hľadiska je to smutné. Ale čo sa týka pozitív, tak nám priniesla nové možnosti informatizácie, v škole sme investovali do informačných technológií ako interaktívnych tabúľ a online výučby, a to sme investovali vlastne do budúcnosti. Keďže sa nemohli konať žiadne akcie, využili sme čas na niektoré precíznejšie a časovo náročnejšie rekonštrukcie,  napríklad cintorína alebo kultúrneho domu a samozrejme rekonštrukcie v škole, ktoré ste si určite všimli. Takisto po rozhodnutí poslancov sa v KD prebudovali 3 miestnosti na ambulanciu obvodného lekára, aby to mali občania dostupnejšie a aby boli priestory hygienickejšie. 

Áno, všimli sme si nové zmeny, hlavne v škole, ale aj v našej triede :) A ešte posledná otázka. Ak vám zostane trochu času, čomu sa venujete? Aké sú vaše koníčky? 

Veľa času mi na koníčky nezostáva, ale ak sa nájde, tak je mojím koníčkom  záhrada. Teraz sa práve snažím experimentovať  s ovocnými stromami, konkrétne chcem zasadiť sadenice čerešňo-višne. 

Pán starosta, ďakujem za váš čas a prajem veľa pracovných a osobných úspechov  a hlavne úspešnú realizáciu všetkých nových projektov :) 

Fotogaléria k článku