Svetový deň tuberkulózy

24.03.2021 22:20
Veda a Technika

Autor : Janka Hubová, ZŠ Tatranská Lomnica

Späť na úvod

24. marec je každoročne spojený so Svetovým dňom tuberkulózy (World Tuberculosis Day) a bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 1982. Cieľom je informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o súčasnej situácii a trendoch tuberkulózy a motivovať ju k razantnejšiemu boju proti tejto chorobe na celom svete. Dátum bol vybraný na základe narodenia Roberta Kocha, objaviteľa pôvodcu tejto choroby, v súčasnosti známom ako Kochov bacil.

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Môže však postihnúť ktorýkoľvek orgán. Ochorenie sa šíri vzdušnou cestou. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom (mimoriadne účinné!) alebo aj pri obyčajnej reči. Ktokoľvek vdýchne tieto zárodky, môže sa nakaziť (čiže infikovať) tuberkulózou.

Tuberkulózou sa môžu nakaziť ľudia v každom veku. Niektoré skupiny ľudí sú pre mnoho príčin vystavené väčšiemu riziku, že ochorejú na tuberkulózu.

Ide hlavne o tieto skupiny:

  • ľudia v úzkom kontakte s tuberkulóznym pacientom,
  • osoby s celkovo oslabeným organizmom a chorobami ako cukrovka, zaprášenie pľúc – silikóza,
  • pacienti liečení dlhodobo kortikoidmi,
  • podvyživené osoby,
  • alkoholici, narkomani,
  • zdravotnícki pracovníci pracujúci s tuberkulózou.

Tuberkulózny pacient môže zárodky tuberkulózy šíriť na iných ľudí. Preto je dôležité, aby sa čo najskôr dostal k lekárovi. Nakaziť sa tuberkulózou nie je ľahké. . Zvyčajne je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým jedincom.

Tuberkulóza sa zvyčajne šíri medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ľuďmi, ktorí žijú alebo pracujú spolu. Väčšina nakazených jedincov má obranné mechanizmy vyvinuté dostatočne na to, aby zabránili ochoreniu. Predpokladá sa, že iba 10 % nakazených ochorie v priebehu života.

Osoba nakazená tuberkulózou nemá žiadne príznaky. Ak dôjde ku ochoreniu, môže mať niektoré alebo aj všetky z nasledujúcich príznakov: niekoľko týždňov trvajúci kašeľ, pocit neustálej únavy, chudnutie, strata chuti do jedla, zvýšené teploty, vykašliavanie krvi, nočné potenie. Je dôležité vedieť, že tuberkulózny pacient sa môže dosť dlho cítiť celkom dobre a kašľať iba občas.

Osoby, o ktorých vieme, že boli infikované, ale nie sú choré, môžu dostávať preventívnu liečbu. Táto liečba má za úlohu potlačiť zárodky, ktoré momentálne neškodia, ale mohli by neskôr vyvolať ochorenie. Ak sa lekár rozhodne pre preventívnu liečbu, predpíše zvyčajne liek Izoniazid na niekoľko mesiacov. Tuberkulózne ochorenie si vyžaduje okamžitú liečbu. Je však bezpodmienečne nutné, aby pacient bral lieky pravidelne a dostatočne dlho. V prípade úspešnej liečby už o niekoľko týždňov prestáva byť šíriteľom ochorenia a niekedy sa už môže vrátiť aj do práce. Zvyčajne sa podáva kombinácia troch až piatich liekov po dobu šesť až deväť mesiacov. Aj keď sa väčšina pacientov už po pár týždňoch cíti oveľa lepšie, je nevyhnutné, aby brali lieky až do konca lekárom určenej doby. V opačnom prípade sa ochorenie môže zopakovať a pacient ho môže znova šíriť medzi zdravých ľudí. Často pri tom dochádza k tomu, že tuberkulózne zárodky sa stávajú rezistentnými na podávané lieky (t.j. liek sa stáva neúčinným) a liečba sa tak komplikuje. Môže dôjsť až k tzv. polyrezistentnej tuberkulóze.

Tuberkulóza sa lieči :

  • Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec,
  • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.