Ako zvládnuť koronu a nezblázniť sa

17.03.2021 17:08
Vzťahy

Autor : Rebeka Ivanicka, ZŠ Hronské Kľačany

Späť na úvod

Oslovila som našu novú pani psychologičku Mgr. Natáliu Grachovú,

aby poradila mne a mojim spolužiakom, ako prežiť toto koronové obdobie a nezblázniť sa :) 

Pani psychologička, ako sa vám páči od septembra v našej škole?

Veľmi sa mi tu páči a mrzí ma, že som žiakov na 2. stupni nestihla spoznať  kvôli dištančnému vzdelávaniu od novembra, ale oceňujem, že už poznám žiakov 1. stupňa a pracujeme spolu na hodinách zameraných na rozvoj sociálnych zručností.

Ako podľa vás vplýva korona na psychiku detí, ako ju prežívajú deti, ktoré sa učia doma?

V súvislosti s pandémiou COVID 19 môžeme hovoriť nielen o vplyve na psychiku, ale aj na fyzické zdravie detí. Nie je to len prítomnosť stresu z obáv o svoje zdravie, ale chýba im aj pohyb, čo tiež vplýva na psychiku. Existuje viac typov detí – také, ktorým dištančné vyučovanie vyhovuje – majú väčšiu pohodu, dokážu sa lepšie sústrediť, ale sú aj takí, ktorí sa „flákajú“ a pristupujú k povinnostiam laxne, ale v konečnom dôsledku doplatia na svoj prístup, pretože im učivo bude chýbať. Na druhej strane sú žiaci, ktorým online učenie nevyhovuje, lebo im chýbajú sociálne kontakty, výklad učiva „face to face“ a mnohí sú nervózni zo zlého pripojenia a potom sú nesústredení až rezignovaní. Osobný kontakt je naozaj nenahraditeľný.

Čo by ste nám odporučili, aby sme sa doma nenudili?

Je dôležité, aby žiaci nezabúdali na svoje koníčky. Majú veľa času na zdokonaľovanie svojich záľub, pretože ZUŠ-ky aj športové kluby poskytujú online vyučovanie a množstvo inštrukcií nájdu deti na webe. Keďže bývate v domoch, viete tráviť čas na vzduchu a takisto je dovolené  tráviť ho v prírode.

Ako by ste ich zaujali, aby pri učení nestratili motiváciu?

Aby bolo učenie čo najefektívnejšie, malo by byť pri výklade stimulovaných čo najviac zmyslov, preto odporúčam v učive zvýrazniť dôležité informácie, pozrieť si k nemu video, vypočuť nahrávku alebo pozrieť grafické znázornenie. Pri učení je dôležité mať uspokojené základné biologické potreby- byť najedený, mať pri sebe tekutiny, byť oddýchnutý a robiť si prestávky, vtedy ste pripravení na zapamätávanie si vedomostí.

Veľa detí má vypnuté kamery, odbiehajú na wc, raňajkujú a keď sa učiteľ na niečo pýta, napíšu, že im nejde mikrofón.  Ako urobiť hodiny zábavnejšie?

V tomto prípade by som nehľadala súvislosť s tým, že sú hodiny málo zábavné, skôr by som poukázala na to, že niektorí žiaci týmto správaním, ktoré považujem za drzé, prejavujú neúctu voči pedagógovi a nerešpektujú ho. Ani v škole počas vyučovania predsa neodbiehate na WC a neraňajkujete. Povinnosťou žiaka je správať sa na online vyučovaní, ako keby bol v škole. To znamená, že vstane skôr, aby sa stihol naraňajkovať a umyť. Keď vás učivo nebaví, myslite na to, že iných môže výklad zaujímať. Cestou k zvládnutiu online vyučovania je vzájomný rešpekt a tolerancia.

Mnohí z nás by už chceli ísť do školy, ale nie je to možné. Je správne, keď si hľadáme nové kamarátstva cez internet? My v Kľačanoch máme šťastie, že sa môžeme so spolužiakmi stretnúť v parku na bicykli, ale v rúškach. Ako komunikovať s kamarátmi?

Dodržiavanie základných opatrení Ruky – Odstup – Rúško je veľmi dôležité. Preto ma teší, že ich nosíte. Hľadanie a nadväzovanie nových kamarátstiev prostredníctvom internetu vnímam ako veľmi rizikové. Nikdy neviete, kto v skutočnosti sedí na opačnej strane. Tiež si treba dávať pozor na informácie, ktoré poskytnete, lebo môžu byť zneužité. Je dôležité udržiavať si už existujúce kamarátstva a ak sa predsa len cítite smutne, zverte sa svojim rodičom alebo dobrým kamarátom.

Čo by ste poradili v týchto ťažkých časoch školákom, aby robili?

Každý by mal mať zadefinované: 3 situácie, kedy je toho na vás veľa, 3 ľudí, ktorí vám vždy pomôžu a 3 veci/činnosti, ktoré vám vždy pomôžu, tiež miesto, kde sa cítime dobre. V prípade, že sa ocitnete v náročnej situácii, majte tento plán na blízku, vie byť veľmi nápomocný. Nezabúdajte, že je potrebné venovať sa učeniu, a to i napriek tomu, že už dlhšiu dobu nechodíte do školy. Venujte sa svojim záujmom a zostávajte pozitívne naladení 😊

Ďakujem za rozhovor a želám všetko dobré!! :) Dovidenia :) 

Fotogaléria k článku