Myšlienkový pochod

12.03.2021 18:47
Spoločnosť

Autor : Miriama Porhinčáková, 8. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

Myšlienkový pochod


Čo ukrývajú tie záhadné stromy?

Aké skrýše, miesta, zvieratá?

Kam sa podel vetrík a šum poľnej trávy?

Tá cesta veru nie je krátka.

Prečo len ostalo to nákazlivé ticho?

Asi je len v mojej hlave.

Budem ďalej hľadať ten pravý pokoj,

na nekonečnej oblohe...