Informačná bezpečnosť, ja a moja škola

06.02.2021 12:24
Veda a Technika

Autor : Slávka Grofiková, ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba

Späť na úvod

Informačná bezpečnosť, ja a moja škola

    Momentálne sme v dobe, v ktorej sa veľa z nás učí online. Takže by sme mali byť technicky zruční. Okrem iného je aj dôležité vedieť sa na internete pohybovať bezpečne. Je to jedna z najdôležitejších vecí, lebo nebezpečných ľudí nájdeme aj na internete. Preto sa musíme nejakým štýlom chrániť.

    Naša škola to urobila tak, že sa musíme najskôr prihlásiť a potom zadať heslo. Heslá sú dobré, lebo vďaka nim sa nám nikto cudzí do účtu tak ľahko nedostane. Naše údaje sú dôležité a vie sa vďaka nim veľa zistiť. No nestačí len heslo. Je dôležité mať heslo dostatočne zašifrované, lebo mať tam pár čísel a vlastné meno, to nie je moc bezpečné, dá sa ľahko uhádnuť.

    Škola pri používaní rôznych webových stránok používa informácie tak, aby neohrozovali súkromie školy, žiakov ani učiteľov. Webové stránky musia byť pravdivé a nemali by poškodzovať ostatných. Napríklad pri zverejnení fotiek z rôznych akcií, by nemalo dôjsť k "strápneniu" nikoho na danej fotke. Ostatní by sa mohli totiž posmievať a mohli by tak pošpiniť meno  i sebavedomie daného žiaka. 

    Naši učitelia nám hovoria a snažia sa nám vysvetliť, že je potrebné si svoje súkromie chrániť a nie je hneď múdre vravieť heslá, ktoré máme či už na sociálnych sieťach, alebo v rôznych edukačných aplikáciách. Niekedy nám to, že sa vieme bezpečne správať a chrániť si svoje osobné údaje, môže veľmi pomôcť. Možno aj online výučba nám pomôže si ich viac chrániť.

    Chcela by som ešte povedať, nech každý hneď nenaletí na sladké slová a komplimenty. Môžu sa stať obeťou, a to nikto nechce. Už sa podobné prípady objavili a môžu sa opakovať. Je ľahké uveriť niekomu, koho ani nepoznáme, lebo sa správa milo, vtipne či vychovane. O takýchto veciach by sa malo hovoriť hlavne menším deťom, ktoré ľahko všetkému uveria. Oni sú aj väčším terčom pre únoscov, preto by nemali byť na sociálnych sieťach, pretože sa môže stať, že si od nich môže niekto cudzí vypýtať adresu, fotky, telefónne čísla. Myslím si, že keby sa niečo také stalo niekomu, koho poznáme, boli by sme opatrnejší. Dúfajme, že aj v škole sa o tomto probléme začne viac rozprávať.