Deklarácia práv DIEŤAŤA (2. časť)

17.11.2020 16:39
Vzťahy

Autor : Mária Pastirčáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Diskusné príspevky žiakov VIII.A triedy.

Milí čitatelia, milé čitateľky.

Podľa môjho názoru je šikanovanie veľmi zlé, a preto plne súhlasím s názorom, že by sme mali zabrániť jeho vzniku a šíreniu. Šikanovanie vyvíjané deťmi voči iným deťom je najčastejší typ násilia medzi deťmi. Šikanované deti trpia a často sa o svojich problémov boja rozprávať. Pokúsim sa vám na príklade jablka vysvetliť, aké sú následky, ak niekomu slovne, či inak ubližujeme.

Vážení čitatelia, predstavte si dve jablká. Jedno z nich hodím na zem. Potom ho vezmem a začnem mu hovoriť, že ho nemám rád, že si myslím, že je nechutné, má hroznú farbu a chuť, no jablku sa navonok nič nestane. Zachovalo si svoju farbu, tvar...Ale ja ho z nejakých neznámych príčin nemám rád a chcem, aby ste ho neznášali aj vy. Preto mu spoločne vymyslíme hanlivú prezývku. Následne vám dám druhé jablko a chcem, aby ste mu začali hovoriť krásne slová. Napríklad, že má krásnu farbu, je nádherné, chutné. Potom vezmem do rúk obe jablká a budeme sa baviť o ich podobnostiach a odlišnostiach, pričom medzi nimi nie je navonok žiadny rozdiel. Obe jablká vyzerajú rovnako. Po chvíli rozrežem obe jablká na polovicu. Jablko, ku ktorému sme boli láskaví, bolo zvnútra pekné a zdravé. Druhé jablko, ku ktorému sme boli zlí a hovorili sme mu nepekné slová, bolo vo vnútri mäkké, dobité a fľakaté. Ak by sme jablko nerozrezali, nikdy by sme nezistili, koľko bolesti sme mu spôsobili.

Milí čítajúci, človeka takto jednoducho nerozkrojíme, aby sme zistili, ako veľmi mu naše slová, či skutky ubližujú, a preto nezabúdajte byť citliví, láskaví a ohľaduplní ku všetkým ľuďom. A to bez rozdielu! Ak viete o nejakom kamarátovi, kamarátke, známemu, tak mu pomôžte. Podajte pomocnú ruku a zabráňte škodám, ktoré môže šikanovanie napáchať.

Ďakujem za prečítanie môjho príspevku.

Tomáš Kulín Vážení čitatelia. 


Dnes budem rozprávať o veľmi dôležitej téme - o týraní detí. Týranie môže byť psychické, alebo aj fyzické a obe sú u nás na Slovensku považované za trestný čin. Fyzické týranie je v skratke fyzické násilie páchané na dieťati. Môže ísť o udieranie, fackovanie, modriny, nie raz i kopance, zlomeniny a popáleniny. Za fyzické týranie sa považuje napr. aj zatváranie dieťaťa do uzamknutej izby, trápenie ho hladom, nezáujem o riešenie bolestivých zdravotných problémov a pod. Psychické týranie je psychické deptanie dieťaťa rodičom, súrodencom, spolužiakom. Takéto deti bývajú veľmi smutné, boja sa komunikovať, sú utiahnuté, majú malú sebaúctu a sebavedomie a často reagujú neadekvátne. Žijeme v spoločnosti, kde sa nosí anonymita, sebectvo a pýcha a sme nevšímaví voči vlastnému okoliu a často ani nevieme, že za dvermi vedľajšej triedy, či susedného bytu prebieha násilie.  Výsledkom psychického týrania a psychického deptania dieťaťa býva často chronická únava, agresivita, zaostávanie vzrastu alebo častá chorľavosť. Oba druhy týrania môžu zanechávať a žiaľ často aj zanechávajú nenapraviteľné poškodenia detskej duše, ktoré často ústi do celoživotných tráum a problémov v partnerskom živote, alebo v pracovnom zaradení. A kvôli takýmto prípadom existujú organizácie, ktoré vedia deťom pomôcť. Najväčšou a najznámejšou organizáciou je UNICEF- United Nations International Children´s Emergency Fund. Jeho celý názov je v angličtine pretože organizácia vznikla v Spojených národoch v roku 1946. Bol založený na pomoc deťom v núdzi.

Milí čitatelia, môj názor na riešenie tohto problému je nasledovný. Myslím, že o tejto problematike by sa malo viac hovoriť, alebo vytvoriť v škole sedenia, hodiny mimo vyučovania, kedy by takéto dieťa mohlo prísť za niekým, komu dôveruje. Viesť s deťmi debaty, dovoliť im povedať svoj názor, nápady, návrhy. A hlavne, je nutné si všímať svoje okolie. Nebuďme zaslepení pred takýmto dôležitým problémom spoločnosti a otvorme oči. 

Ďakujem za Vašu pozornosť! 

Ella Olívia Janovčíková, Alexandra Danielová


Ak ti niekto spôsobuje bolesť,
ak ti ubližuje slovami,
ak ťa zastrašuje a týra,
ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami,
ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať,
ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť,
tak neváhaj a volaj sem:


LINKA, KTORÁ MÁ UŠI PRE VŠETKY DETI

0907 401 749 


LINKA DETSKEJ DÔVERY
116 111

Nezabúdaj, aj v škole máme ochotných a milých ľudí, ktorí ti vedia pomôcť. Skús osloviť niektorého z pedagógov, psychologičku, možnosti máš, takže sa neboj a nechaj si pomôcť.