17.november

16.11.2020 12:07
Spoločnosť

Autor : Renáta Pástorová Szappanosová, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

Ako sa žilo v Plešivci po 17. novembri 1989

Na Slovensku sa od roku 2001 slávi 17. november aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

Dátum 17. november sa spájal s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939.

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach, až vyústili do pádu režimu. Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

Ako sa žilo po 17. novembri 1989 v Plešivci? Odpovede ponúka kniha Plešivec...potulky dejinami Plešivca....(krátené)

"Aj po zmene režimu väčšina vedúcich pracovníkov ostala na svojom mieste. Tak, ako inde, aj v Plešivci vznikali politické organizácie...odzrkadľujúce celoštátny vývoj. V rámci tzv. malej privatizácie sa väčšina miestnych obchodných prevádzok dostala do súkromných rúk. Slovenská a maďarská škola sa s konečnou platnosťou rozdelili a ako samostatné školy pokračovali v práci ďalej...Konečne sa do užívania odovzdal nový kultúrny dom. V Plešivci bola založená organizácia Združenie miest a obcí Gemera. Postupne sa uskutočnila aj privatizácia okolitých závodov. Za necelé desaťročie sa výrazne znížila výroba týchto prevádzok, niektoré zanikli. 

Rok 1993 bol rokom 750. výročia prvej písomnej zmienky o Plešivci. Plešivčania si túto udalosť uctili veľkolepými 3dňovými oslavami s bohatým programom. "

Zdroje:

https://www.teraz.sk/import/nezna-revolucia-pamatny-den/106138-clanok.html

Kardos, L ., Derda, A., Ronec, J.: "Plešivec...potulky dejinami Plešivca", obec Plešivec, 2014