Zmesi

09.11.2020 10:46
Veda a Technika

Autor : Eva Ťapajová, ZŠ s MŠ Hladovka

Späť na úvod

Zmesi sú-rôznorodé emulzie. Možno v nich rozoznať jednotlivé zložky. Siedmaci sa pokúsili vytvoriť suspenzie, emulzie a peny. Domácnosť premenili na výskumný ústav, na tvárach žiakov žiarili úsmevy, ktoré vyjadrovali spokojnosť nad ich dosiahnutými výsledkami. Aký bol však výraz rodičov, po skončení pokusov v domácom prostredí...?

Fotogaléria k článku