Európsky deň jazykov

04.10.2020 21:48
Spoločnosť

Autor : Patrik Mogyorosi, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít.

Európsky deň jazykov


26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí a podobne). Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Ani naša škola na tento sviatok všetkých milovníkov cudzích jazykov nezabudla. Keďže 26. september vyšiel tento rok na sobotu, jazykovú rozmanitosť Európy sme na našej školy oslávili v pondelok 28.septembra rôznymi aktivitami. Žiaci 2.stupňa sa na hodinách ANJ, NEJ a SJL naučili všeličo. Napríklad pozdravy v rôznych jazykoch sveta, naučili sa spievať aj tancovať srbský ľudový tanec, vyrábali reťaz zo slov v slovenčine aj angličtine, pracovali s atlasmi a vytvárali viacjazyčný mini atlas Európskych krajín. Dozvedeli sa niečo o rozdelení jazykov sveta, a trochu viac o nám príbuzných slovanských jazykoch.

A či sa im to aj páčilo a niečo nové sa dozvedeli? Vyspovedali sme ich pre vás...

ROZHOVOR SO ŽIAKMI

1. Koľkými jazykmi sa vieš dorozumieť ?

2.Čo si sa dnes naučila?

3. Ktorá aktivita dnes sa ti najviac páčila?
Kristína Kovačova, Rebeka Rusznyáková, 6. A