Zo života včiel

17.06.2020 17:09
Spoločnosť

Autor : Tamara Mihálová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Milí čitatelia,

obdobie letných mesiacov je takmer pre každého obdobím relaxu a oddychu. To sa však nedá povedať o včelároch a ak si myslíte, že tento článok bude práve o nich, nemýlite sa. Pre nich je to totiž obdobie vrcholiacich sezónnych prác.

Keď sa povie včela, predstavíme si med a žihadlo – sladkú odmenu a bolestivý trest. Málokto si na prvé počutie uvedomí, že včela medonosná má v kolobehu prírodného života veľmi dôležité postavenie. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divorastúcich rastlín. Bez jej opeľovania by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Tým by sa zmenili prírodné podmienky natoľko, že by mohla byť vážne ohrozená aj existencia ľudstva.

Spoločenstvo včiel

Včela je spoločenský tvor, sama neprežije ani pri dostatku potravy. Žije vo včelstve, na vrchole, ktorého je včelia matka – kráľovná. Včelstvo má ďalej štyridsať až sedemdesiattisíc robotníc a v letnom období asi tristo až šesťsto trúdov. Sú to samce, ktorých hlavným poslaním je oplodniť matku. Žijú len tridsať až šesťdesiat dní.

Najpočetnejšiu skupinu v spoločenstve včiel tvoria robotnice. Sú to pohlavne nedokonale vyvinuté samičky, ktoré sa nemôžu páriť. Ich úloha je pracovať v úli aj mimo neho. Donášajú do úľa peľ, nektár, medovicu, ktoré uskladňujú v plástoch, zberajú vodu, udržiavajú poriadok a potrebnú teplotu v úli, stavajú voskové plásty, kŕmia matku a plod, obraňujú úľ pred votrelcami a majú ešte ďalšie povinnosti.

Prvých dvadsať dní po vyliahnutí robotnica pracuje vnútri úľa, až potom vylietava von. Včely, ktoré sa vyliahnu v auguste až v septembri, prežijú celú zimu, skôr vyliahnuté sa dožívajú len šesť až osem týždňov.

Včela medonosná a jej rodina

Matka – sa na prvý pohľad líši od včiel robotníc veľkosťou. Meria asi 20 – 25 mm a po vyliahnutí má hmotnosť okolo 175 – 200 mg, po oplodnení 225 – 240 mg. Matka nemá zbieracie orgány, ani voskovotvorné a hltanové žľazy. Preto je odkázaná na kŕmenie včelami robotnicami. Vývoj matky je spočiatku taký istý ako vývoj robotníc. Z oplodneného vajíčka sa po troch dňoch vyliahne larvička, ktorá rýchlo rastie. Matka sa liahne hneď na 16. deň od položenia vajíčka. Hneď po vyliahnutí mladé včielky matku kŕmia medom. Ak sa súčasne vyliahne viac matiek v úli, buď sa včelstvo vyrojí, alebo mladá matka, ktorá sa vyliahne prvá, ďalšie matky usmrtí. Párenie nastáva vo vzduchu mimo úľa.

Robotnica – je vlastne tiež samička včely medonosnej, ale má zakrpatené pohlavné orgány, a preto sa nemôže spáriť s trúdom. Dosahuje dĺžku 12 –14 mm a jej hmotnosť je 100 mg. V našich podmienkach má včelstvo cez zimné obdobie asi 10 000 až 20 000 včiel a počas znášky 30 000 až 50 000 jedincov. Včela sa liahne na 21. deň od položenia oplodneného vajíčka do bunky. Z vajíčka sa na 4. deň vyliahne larvička, ktorú včely dojčičky kŕmia materskou kašičkou. Po troch dňoch ju kŕmia včely kŕmičky potravou zloženou z medu, peľu a vody. Po 6 dňoch larválneho vývoja včely bunku zaviečkujú a ďalších 12 dní v bunke prebieha premena na dospelú včelu. Včela sa liahne na 21. deň od položenia vajíčka prehryzie viečko a vyjde von z bunky.

Trúd  je samček včely. Keďže vzniká z neoplodneného vajíčka, v skutočnosti má gény len od svojej matky. Je väčší ako robotnica a menej pohyblivý. Nepracuje. Jeho hlavnou úlohou je spáriť sa s mladou matkou. Liahne sa po 24 dňoch od položenia vajíčka. Je to o 3 dni viac ako robotnica a o 8 dni viac ako matka. Funkcia trúda v úli je pomerne jednoduchá. Venuje sa túlaniu po plastoch, posedávaniu a v prípade pekného počasia i vyletávaniu z úľov. Trúdy sa počas pekného počasia v úli nudia, a tak vyletujú von a keďže nemajú starostlivosť so zberaním nektáru, tak si v každej lokalite vytvoria tzv. zhromaždisko trúdov. Tu prilietajú trúdy zo všetkých včelstiev z okolia. Práve sem prilietajú mladé matky na spárenie. Po spárení sa s matkou trúd hneď zomiera. 

Práce včelára v júni

Včely v tomto mesiaci dosiahnu vo vývoji svoj vrchol. Plodisko u veľkých včelstiev dosiahne do 40 tis. zaplodovaných buniek, o ktoré sa stará okolo 50 tis. mladých včiel. Kto chce zabrániť rojeniu, musí každých 8 dní urobiť kontrolu. Skôr než nastúpi letná a medovicová znáška, bolo by treba vytočiť ukončenú jarnú znášku. Kto odoberie zo včelstva všetky medové plásty, vystavuje rodinu riziku, že bude mať nedostatok zásob. V tomto čase majú rozsiahle plodisko a spotrebujú v priemere za deň 100 g krmiva na každý nadstavok. Včely môžu za krátky čas spotrebovať svoje rezervy a následok je kanibalizmus vlastného plodu. Pri výskyte období so studeným a vlhkým počasím je zvýšené riziko výskytu zvápenatenia plodu alebo nozémovej nákazy. Do konca mesiaca by mala byť ukončená tvorba mladých rodín. 

Prečo sa včely roja?

Pri rojení sa čerstvo vyliahnutá nová kráľovná s časťou roja „rozhodne“ založiť si novú rodinu. V jednom úli však nemôžu byť dve včelstvá. Tak sa časť včiel zhromaždí okolo novej kráľovnej a vyletí s ňou von. Toto sa nazýva rojenie včiel, vtedy hovoríme, že včelárovi „uleteli včely“.

Ak nechceme počet včelstiev rozmnožovať, za každú cenu sa snažíme včelstvám zabrániť v rojení, aby sa ani len do rojovej nálady nedostali, lebo každé oslabenie včelstva v čase znášky nektára znamená výraznú stratu na medovej úrode (časť medu si nové včelstvo berie so sebou). Preto aj keď chceme včelstvá rozmnožiť, radšej použijeme riadené metódy, a to najmä pri mestskom včelárení, kde k chytaniu roja často treba prizvať hasičov.

Medobranie – zber medu

Pod medobraním si predstavte vyberanie plástov medu z úľa a odrezávanie viečok z oboch strán buniek špeciálnou odviečkovacou vidličkou, aby z nich mohol vytiecť med.

Čerstvý nektár uložený v plástoch sa sám zahusťuje teplotou v úli a vetraním včiel. Med uložený v plástoch je pripravený na vytočenie, ak je dostatočne zrelý, teda by mal obsahovať menej ako 20 % vody, ak ide o vresový med, v prípade ostatných medov menej ako 18 %. Zrelý med s menším obsahom vody je trvácnejší a nekazí sa. Obsah vody v mede sa dá zmerať presne refraktometrom.

Z praxe však vieme, že ak sú medové plásty z dvoch tretín zaviečkované, tak je med v nich zrelý. Či je to naozaj tak, zistíme, keď medový plást držíme vodorovne a prudko ním mávneme dolu. Ak med z neho vystrekne, ešte nie je zrelý.

Vedeli ste, že...?

...včelia kráľovná sa pri oplodnení spojí až so 17 trúdmi v priebehu jednodenného resp. dvojdenného letu z úľa?

...včelie bzučanie spôsobuje extrémne rýchle mávanie krídel – až 11 400-krát za minútu?

...včely z jedného úľa navštívia denne aj viac ako 225 000 kvetov?

...silné včelstvo má približne 50 000 včiel a jedna včela sa za svoj život zaslúži o necelú kávovú lyžičku medu? Preto si med treba vážiť. Jedna kávová lyžička predstavuje asi 9 gramov medu.

„Pokiaľ by zmizli na Zemi včely, zostávajú ľuďom len štyri roky života."

                                                                                       Albert Einstein