Daruj svoj čas

20.05.2020 13:34
Vzťahy

Autor : Antónia Hricová, Gymnázium, Ul. Daxnera, Vranov nad Topľou

Späť na úvod

Keď som začiatkom mája na internete objavila projekt Hodina pre seniora, mala som obavy, či som vhodný adept a či je táto dobrovoľnícka aktivita pre mňa to „pravé“, či na to nie som príliš mladá... Rozhodla som sa však zapojiť a napísať organizátorom, pretože k seniorom som mala dobrý vzťah vždy.

14.mája prišla odpoveď a vo mne sa zmiešali pocity lásky, zodpovednosti aj šťastia. Bola mi pridelená pani C., seniorka, ktorej som mala prvýkrát - ako jedna z najmladších dobrovoľníkov - zavolať najbližší štvrtok. Keď nastal deň D, zmohla som sa na hlboký nádych a výdych, a stlačila tlačidlo „zavolať“. Po niekoľkých sekundách mi pozdravila milá pani a nasledujúca hodina nám zbehla veľmi rýchlo. Inšpiratívna, pokorná a múdra. Taká je moja pani C., s ktorou som sa porozprávala o živote, knihách, mladosti, ale aj o spartakiáde a 2.svetovej vojne, ktorú prežila.


Projekt „Hodina pre seniora“, za vznikom ktorého stoja Hana Koblišková a Stana Lettrichová, je určený pre seniorov v pobytových zariadeniach, DSS-kách , v penziónoch. Tí sú aktuálne v povinnej karanténe a mnohí z nich strácajú kontakt s okolím. Dobrovoľníci im majú volať raz týždenne. Konkrétne, jednému seniorovi, na ktorého ho organizátori nakontaktujú. 

Telefonuje sa vždy v pondelok alebo vo štvrtok, v čase medzi 15:00 – 16:00 hod. Tieto dni sú náročky vybrané takto, aby vyšli „pred“ a „po“ víkende, nakoľko je toto obdobie pre seniorov náročnejšie ako iná časť týždňa. Je im, jednoducho, smutno.

Ak sa chcete zapojiť a venovať tak svoj čas nejakej starej panej alebo pánovi, vyplňte formulár na stránke www.hodinapreseniora.sk. Z vlastnej skúsenosti vám môžem s istotou povedať, že neoľutujete. Projekt môžete sledovať aj na Facebooku a Instagrame, pod názvom ,,Hodina pre seniora".