Parný stroj

05.05.2020 13:08
Veda a Technika

Autor : Martina Gazdíková, ZŠ s MŠ Hladovka

Späť na úvod


Parný stroj je tepelný piestový motor meniaci tepelnú a tlakovú energiu vodnej pary na mechanickú prácu. Dnes ho väčšinou nahradili parné turbíny. Parný stroj zdokonalil James Watt.

Na wikipédii sa uvádza, že Watt v skutočnosti nebol vynálezcom parného stroja. Urobil iba také vylepšenia, ktoré umožnili parný stroj ozaj priemyselne využiť. Zásluhou Jamesa Watta sa mohla rozbehnúť v Spojenom kráľovstve priemyselná revolúcia .

Ema Šikyňová a Timea Štrbová sa podieľali na výrobe 3D modelu parného stroja. Kto vie, čo rozbehnú v najbližšej dobe tieto dve šikovné dievčatá?