Naše kvety - 1. časť

20.04.2020 13:39
Spoločnosť

Autor : Jakub Remeň, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

V tomto článku Vám prinášam najlepšie zábery nielen rastlín, kvetov, ale aj niektorých druhov zvierat, výhľadov, jednoducho prírody, ktoré vznikli pri mojej príprave zbierok a pozorovaní na Biologickú olympiádu.

Prajem príjemné prehliadanie!

zemežlč menšia - Centarium erythraea

vrbica vŕbolistá - Lythrum salicaria

Slivka trnková - Prunus spinosa

plamienok plotný (plody - súplodie nažiek) - Clematis vitalba

javor poľný - Acer platanoides

vidlochvost feniklový - Papilio machaon

žabník skorocelový - Alisma plantago-aquatica

pľúcnik lekársky - Pulmonaria officinalis

nevädza poľná - Cyanaus segetum                    včela medonosná - Apis melifera


Ďalšie fotky v pokračovaní.